Terma & Syarat Tempahan


Sila baca dengan teliti, fahami dan pastikan anda setuju denganĀ Terma dan Syarat Tempahan .

  1. Setiap tempahan adalah tidak ditanggung sebarang risiko kehilangan, kerosakan dan lain-lain perkara berkaitan tempahan.
  2. Tempahan siap mestilah diambil dalam masa 6 bulan.

Terima kasih kerana mengunjungi kami di Hazwani Fashion House.